Svatební oznámení vzory

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový prodej svatebních oznámení Sedef.cz

1. Dodavatel

Svatební oznámení s.r.o.

Sídlo společnosti:
Sidonie 157
763 31 Brumov-Bylnice

IČ 29317045
Dodavatel není plátce DPH.
Společnost Svatební oznámení s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77329

Telefon:
577 477 246

E-maily:
sedef@mottak.cz
fotodoma@gmail.com

2. Objednávka

Objednávka svatebních oznámení, pozvánek ke svatebnímu stolu a jmenovek se uskutečňuje pomocí objednávkových formulářů umístěných na produktových stránkách Sedef.cz nebo e-mailem. Ve formuláři je potřeba vyplnit všechny požadované údaje. Objednávka se stává závazná po písemném (mailovém) schválení grafického návrhu tisku zákazníkem, případně uhrazení plné kupní ceny.

Upozorňujeme, že zadní strany některých výrobků jsou potištěny označením výrobku a výrobce.

Pokud objednávané zboží nebude u Dodavatele skladem, ale bude skladem u některé z partnerských firem, bude za stejných dodacích a cenových podmínek dodáno touto partnerskou firmou. Celková cena bude v tom případě cenou včetně (s) DPH, pokud bude partnerská firma plátcem DPH. Váže-li se k objednávce ze stránek Sedef.cz v takovém případě nějaká probíhající akce, bude zákazník stejnou měrou zvýhodněn i v případě náhradního dodání zboží a služeb partnerskou firmou.

 

3. Cena

Všechny ceny na tomto webu jsou kompletní, dodavatel není plátce DPH. Ceny zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zveřejněny na webových stránkách Sedef.cz. Přibližný základní výpočet celkové ceny poskytuje objednávkový formulář, kde však nejsou zohledněny příplatky za nestandardní požadavky zákazníka, např. při zadání více variant textu, za přítisk monogramů na přední část oznámení nebo pozvánek či za kompletaci svatebních oznámení. Konečná celková cena je sdělena zákazníkovi spolu s grafickým návrhem.
Celková cena se skládá z ceny produktu plus kompletace plus přítisk další strany za kus kráte počet kusů, z jednotlivých příprav tisku a z expedičních nákladů. Cena za svatební oznámení, pozvánky a jmenovky je uvedena na jednotlivých produktových stránkách a také v objednávkovém formuláři. Cena jednotlivých výrobků se liší pro produkty s tiskem a pro produkty bez tisku svatebního textu.

Svatební oznámení

Minimální množství pro objednání svatebních oznámení není u nás vyžadováno.
K celkové ceně svatebních oznámení s tiskem je připočítávána cena přípravy tisku 300 Kč pro každou jednotlivou textovou variantu svatebního oznámení. V předkalkulaci z objednávkového formuláře je započtena pouze jedna příprava k oznámením s tiskem. Další přípravy budou přičteny do konečného vyúčtování dle celkového počtu textových variant. Příprava k tisku v případě přiobjednávky do 3 měsíců po objednávce je 100 Kč za každovou textovou variantu.
Na přední stranu některých svatebních oznámení je možno natisknout text (monogramy, jména, datum svatby, ...) za příplatek 3 Kč na každé oznámení. Příplatek je k ceně připočten až v celkovém vyúčtováním. Tisk dovnitř oznámení je již obsažen v ceně oznámení s tiskem. U některých typů není přítisk na druhou stranu možný z technologických důvodů nebo kvůli označení výrobku.

Pozvánky

Pro pozvánky ke svatebnímu stolu není stanoveno minimální množství a lze je objednávat již od jednoho kusu. Ke každé pozvánce je dodávána také obálka odpovídající velikosti. Jedna příprava tisku pozvánek je zdarma, pokud jsou objednány spolu s potištěnými svatebními oznámeními. Příprava tisku 70 Kč se doplácí až k druhé a další variantě textu pozvánky.
Při samostatné objednávce pozvánek s tiskem bez svatebních oznámení je každá příprava tisku účtována jako u svatebních oznámení ve výši 300 Kč. Na přední stranu pozvánek je možno natisknout text (monogramy, jména, datum svatby, ...) za příplatek 3 Kč na každou pozvánku. Příplatek je k ceně pozvánky připočten až v celkovém vyúčtováním. Pouze jednostranný tisk pozvánky je již obsažen v ceně pozvánky s tiskem.

Jmenovky

Cena s tiskem je účtována při potisku přední strany jmény svatebních hostů. Cena přípravy tisku jmenovek objednaných spolu se svatebními oznámeními je 0 Kč a není stanoveno žádné minimální množství.
Při samostatné objednávce jmenovek s tiskem bez svatebních oznámení s tiskem je jedna příprava tisku účtována ve výši 300 Kč.

Obálky

V ceně většiny svatebních oznámení a pozvánek jsou obálky příslušné velikosti, které nejsou opatřeny lepicí vrstvou, případně pouze etuje nebo tubusy, vhodné především k osobnímu předání. Několik oznámení je dodáváno bez obálky či etuje a je na ně upozorněno v detailu oznámení.

Kompletace

Výrobky dodáváme nezkompletované z důvodu větší odolnosti vůči poškození při přepravě. Kompletaci svatebních oznámení je možno přiobjednat požadavkem v poznámce. Cena kompletace je za příplatek 5 Kč na jedno kompletované oznámení. Tento příplatek není zohledňován v předkalkulaci objednávkovým formulářem a je přičten k celkové ceně při konečné fakturaci.

Ostatní

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou účtovány.

Odsouhlasení ceny

Celková cena zakázky se všemi příplatky bude zákazníkovi sdělena spolu s grafickým návrhem a je nutno ji zákazníkem spolu s návrhem písemně (mailem) odsouhlasit. Teprve po schválení celkové ceny zakázky i grafického návrhu a uhrazení celé ceny bude zahájena výroba.

 

4. Způsob úhrady

Úhradu ceny je možno provést předem bankovním převodem či vkladem na účet do banky.

Při platbě je nutno uvést přesně variabilní symbol, abychom platbu správně identifikovali. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího.

V případě, že kupující objednávku mailem zruší do 24 hodin od objednání nebo dříve než bude zakázka vytištěna, bude mu již uhrazená částka vrácena zpět na účet. Po vytištění zakázky je již platba nevratná.

Dodavatel je oprávněn bez udání důvodu požadovat úhradu kupní ceny zálohově před zpracováním objednávky.

Od data 1. 3. 2017 nepřijímáme platby v hotovosti ani ve výjimečných případech.

 

5. Dodání

Zboží je zasíláno PPL nebo Českou poštou na adresu uvedenou v objednávce. Oznámení odesíláme do 7 pracovních dnů od písemného schválení grafického návrhu a uhrazení ceny zákazníkem a rychlost záleží na vytíženosti výroby. V případě probíhající dovolené ve výrobě je na tuto skutečnost na stránkách upozorňováno a dodací lhůta je delší.
Při převzetí zásilky kupující provede kontrolu neporušenosti zasílacího obalu. Pokud objeví poškození, sepíše s doručovatelkou protokol o poškození zásilky a provede kontrolu obsahu zásilky.

Expediční náklady

Expediční náklady se skládají z dopravného a balného. Pro dodání na adresu v České republice jsou expediční náklady 150 Kč při úhradě předem převodem na účet nebo 250 Kč při úhradě dobírkou.

 

6. Vrácení zboží

U potištěných svatebních oznámení, pozvánek a jmenovek kupující nemá vzhledem k zakázkové výrobě zboží právo na jeho vrácení bez udání důvodu. Zákazník si zodpovídá za textovou správnost své objednávky.
Výroba se řídí dle podmínek zakázkové výroby. Jedná se o výrobky, vyráběné přímo na míru zákazníkovi, a to na základě §53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit do 14ti dnů bez udání důvodu.
Při objednávce pouze nepotištěného zboží má zákazník na základě občanského zákoníku (§ 53 odst. 7) právo na vrácení zcela nepoškozeného zboží bez udání důvodu do 14 dnů od jeho nákupu. Kupní cena, po odečtení expedičních výloh, bude zákazníkova vrácena na jeho účet do 30 dnů po vrácení zboží. Bude odečtena také cena poškozených kusů.
Ustanovení o možnosti vrácení zboží bez udání důvodu se netýká případu, kdy byl zákazníkovi předem zaslán bezplatně nebo úplatně vzorek zboží.

 

7. Reklamace

Zboží může být vráceno pouze po vzájemné dohodě s dodavatelem v případě uznané reklamace a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání. Zákazníkovi bude zaslán dobropis, ten ho potvrdí a vrátí zpět s číslem účtu, na který se zákazníkovi vrátí uhrazená částka. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet. Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude mailem informován o přijetí reklamace i o jejím vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata. Na vrácení peněz má dodavatel celkem 30 dní od uznání reklamace. Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud se tak s kupujícím dohodne nebo pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Uhrazená záloha kupujícím je v případě neodebrání zboží a neuhrazení zůstatku ceny nevratná. V případě, že dodavatel není schopen požadovaný produkt dodat, má kupující právo odstoupit od smlouvy a uhrazená záloha mu bude v plné výši vrácena.

 

9. Závěrečné ustanovení

Závaznou objednávkou kupující souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu Sedef.cz zveřejněnými v den odeslání objednávky.

 

 

Informační povinnost poplatníka - EET

NEPŘIJÍMÁME PLATBY dle § 5 zákona 112/2016 Sb.
Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím pošty nebo služby PPL se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

Citace § 5, § 6 a § 25 zákona 112/2016 Sb.:

§ 5

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).


§ 6

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

b)u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1.není předmětem daně z příjmů,

2.je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3.podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4.podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.
§ 25

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

 


Pokud nenajdete náhled vybraného oznámení na stránce Svatební oznámení vzory, oznámení nemusí být momentálně dostupné.

Dodavatel:

Svatební oznámení s.r.o.
Sidonie 157, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ: 29317045

Telefon: 577 477 246 - denně od 9 hodin.

E-mail: sedef@mottak.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77329